Depressies

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen. Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie.

Wat is precies een depressie?

Een depressie is een stemmingsstoornis, die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid.

Ongeveer 800.000 mensen in Nederland lijden aan een depressie. Dat is ongeveer het inwonersaantal van de stad Amsterdam. Maar liefst één miljoen mensen slikken antidepressiva.

Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten.

Je hebt een gevoel van mislukt-zijn. Je bent niet meer in staat iets te willen. Alles kost moeiten: denken, voelen, bewegen, werken, ontspannen, alles. Je hebt nergens interesse in en wordt passief. En een depressie gaat vaak gepaard met slaap- en eetproblemen.

Vaak zonder je je af, waardoor je nog meer het gevoel krijgt dat het leven aan je voorbij gaat.

Wat kun je eraan doen?

Je kunt er zelf aan werken om uit je depressie te komen door onderstaande tips op te volgen:

- Kom in actie. Kies een aantal kleine activiteiten waar je plezier aan beleeft. Doe één kleine activiteit per dag. Merk dat je er meer van geniet dan je van te voren had gedacht. Het geeft je ook een positief gevoel dat je iets gedaan hebt!
- Leer ontspannen.
- Leer anders denken. Depressieve mensen denken erg negatief: “Ik kan het niet”, “Ik ben niets waard, “Ik ben een mislukking”, “Niemand geeft om mij”. Deze onjuiste gedachten versterken het negatieve gevoel dat je al hebt. Zaak is om deze onjuiste gedachten om te zetten in reële gedachten.
- Verwacht niet van iedereen steun en begrip. Sommigen proberen je depressie weg te wimpelen: “Hoe kan je nu depressief zijn als……”?
- Vergelijk je niet met anderen. Je ziet vaak alleen de mooie, leuke en succesvolle dingen van de ander en niet de moeilijkheden of problemen die de ander óók heeft.
- Maak een lijst van je successen, ga daarbij zo ver mogelijk terug in de tijd. Doe dat ook voor de kleine, dagelijkse succesjes die je nu behaalt.
- Leer dankbaar te zijn. Maak een lijst van dingen waar je dankbaar voor bent. Ga ook wat dit betreft zover mogelijk in het verleden graven. Doe dat ook voor de kleine dagelijkse dingen waar je dankbaar voor kunt zijn.

See & Do coaching en counseling kan je de juiste ondersteuning hierbij bieden en heeft de kennis en ervaring om het herstel effectiever en sneller voor elkaar te krijgen dan welk andere methodiek dan ook.

Heb je behoefte aan hulp bij het herstel van je depressie? Neem dan hier contact met me op.

Voor meer informatie

Klik hier
Website laten maken door Modual.