Coaching & Counseling

Coaching en counseling hebben duidelijk raakvlakken. Coaching is meer werk gerelateerd, counseling richt zich meer op je privésituatie. Een mens is echter niet alléén zijn/haar werk of alléén een privépersoon.

Coaching en counseling zijn in elk geval géén vormen van psychotherapie.

Je kan counseling en coaching het beste onderscheiden door te kijken naar je psychische welzijn. Alles wat onder de nul komt, zeg maar alles minder dan OK heeft counseling nodig. In dit geval ervaar je psychische klachten. Je slaapt minder, voelt je depressief, hebt last van spanning, hoofdpijn. Deze klachten hebben effect op je dagelijkse functioneren.

Alles wat je ervaart als onder nul waar het je persoonlijke groei en ontwikkeling betreft heeft coaching nodig. Soms loopt coaching en counseling in elkaar over.

Zowel coaching als counseling is gebaseerd op de vertrouwelijke relatie tussen coach/counselor en cliënt om reflectie, feedback, exploratie en oplossingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Coaching

Coaching is het begeleiden bij het verwezenlijken van doelen die je jezelf gesteld hebt. Een coach helpt je de kloof tussen waar je nu staat en waar je heen wilt te overbruggen. Dat doet hij/zij door het stellen van vragen en je een spiegel voor te houden. Via coaching wordt je je bewust gemaakt van je waarden en normen, je motivaties, overtuigingen en kwaliteiten. Ook welke valkuilen en hindernissen obstakels zijn om datgene te bereiken wat je wilt.

Counseling

Counseling is een vorm van kortdurende hulpverlening om een duidelijk inzicht te krijgen in jouw situatie. Er wordt van je verwacht dat je zélf actie onderneemt om de nodige veranderingen in je leven aan te brengen. Een counselor helpt je bij het vinden van antwoorden op je vragen. Hij/zij gaat ervan uit dat oplossingen voor problemen veelal in de cliënt zelf besloten liggen en alleen nog ontdekt moeten worden. Hij/zij helpt je te leren accepteren van wat niet te veranderen is.

Terug naar overzicht

Voor meer informatie

Klik hier
Website laten maken door Modual.